14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 33

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Selskaber eller foreninger m.v. eller den der på disses vegne administrerer udbytteordningen, kan indeholde 22 pct. i udbytteskat til aktionærer, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 eller efter fondsbeskatningsloven. For at indeholdelse med 22 pct. kan finde sted, skal aktionæren enten

  • 1) være medtaget på en database offentliggjort af SKAT på internettet, jf. stk. 2,

  • 2) have betegnelsen A/S eller ApS i sit officielle navn, eller

  • 3) have afleveret en bekræftelse fra SKAT om at være omfattet af de nævnte bestemmelser.

•••

Stk. 2 SKAT offentliggør på Internettet en database over selskaber, fonde og foreninger, der kan modtage udbytte med indeholdelse af 22 pct. udbytteskat. Basen må indeholde cvr-og SE-numre de tilknyttede adresser og en ophørsdato, hvis selskabet, fonden eller foreningen er ophørt. Basen må ikke indeholde cpr-numre eller andre personhenførbare oplysninger. Basen opdateres efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

•••

Stk. 3 Hvis der for en aktionær, som opfylder kriterierne for indeholdelse med 22 pct., er indeholdt 27 pct., kan aktionæren få tilbagebetalt den overskydende udbytteskat hos SKAT. Anmodning om tilbagebetaling skal være SKAT i hænde senest to måneder fra tidspunktet for vedtagelsen af udlodningen.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 35, stk. 1, nr. 5

profile photo
Profilside