14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 30

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Den indeholdelsespligtige skal opbevare regnskabsmateriale, redegørelser og underretninger efter dette kapitel samt de dertil hørende bilag i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 41, stk. 1

profile photo
Profilside