14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 SKAT kan under iagttagelse af kildeskattelovens § 53, stk. 5, ændre en forskudsopgørelse i indkomståret efter kildeskattelovens § 53, stk. 3, 2. pkt., hvis der er nærliggende grund til at antage, at den skattepligtiges indkomstforhold i indkomståret vil afvige fra grundlaget for forskudsopgørelsen. Det er herudover en forudsætning for ændringen, at den skattepligtiges samlede skat ændres med mere end 5 pct. i forhold til den senest beregnede forskudsskat, og at den samlede ændring udgør mindst 5.000 kr., jf. dog stk. 2. Vil den samlede skat blive forhøjet ved ændringen, er ændringen herudover betinget af, at den samlede skat overstiger indregningsgrænsen i kildeskattelovens § 61, stk. 3 og 5, i forhold til den tidligere beregnede forskudsskat for indkomståret.

•••

Stk. 2 For skattepligtige, som modtager stipendier fra Uddannelsesstyrelsen, og for skattepligtige, som modtager pension efter lov om social pension, skal den samlede ændring af forskudsskatten i stk. 1, 2. pkt. være på mindst 1.000 kr.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 31, stk. 1

profile photo
Profilside