14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Forskudsopgørelsen dannes på grundlag af oplysninger om den skattepligtiges indkomstforhold, som følger af

 • 1) den skattepligtiges årsopgørelse for det andet indkomstår forud for det indkomstår, som forskudsopgørelsen vedrører, herunder ændringer af årsopgørelsen, som er gennemført inden fristen i stk. 4,

 • 2) ændringer af forskudsopgørelsen for indkomståret forud for det indkomstår, som forskudsopgørelsen vedrører, og som er gennemført inden fristen i stk. 4,

 • 3) løbende oplysninger fra indberetningspligtige efter skattekontrolloven for året forud for det indkomstår, som forskudsopgørelsen vedrører, jf. stk. 2, og

 • 4) oplysninger fra de registre, som er nævnt i stk. 3.

•••

Stk. 2 Forskudsopgørelsen dannes på grundlag af løbende oplysninger, som tilvejebringes inden fristen i stk. 4, fra

 • 1) Indkomstregistret og

 • 2) Uddannelsesstyrelsens register over modtagere af stipendier.

•••

Stk. 3 Forskudsopgørelsen dannes herudover på grundlag af oplysninger modtaget fra følgende registre:

 • 1) SKATs centrale skatteyderregister (CSR).

 • 2) SKATs centrale kommuneregister (CKR).

 • 3) SKATs SLUT-register (årsopgørelse).

 • 4) SKATs EVS-register (ejedomsværdiskat).

 • 5) SKATs SVUR-register (køb og salg af fast ejendom).

 • 6) SKATs Erhvervssystem.

 • 7) SKATs mandtalsregister (ændring af forskudsopgørelsen).

 • 8) Moderniseringsstyrelsens register over statslige pensionsudbetalinger.

 • 9) ATPs register for udbetaling af atp.

•••

Stk. 4 Oplysninger til brug for dannelse af forskudsopgørelsen skal foreligge senest den 1. september i året forud for det indkomstår, som forskudsopgørelsen vedrører, for, at de kan indgå i grundlaget for opgørelsen. De seneste ændringer af oplysningerne lægges til grund. Oplysninger omfattet af stk. 1, nr. 2, lægges dog til grund, uanset om der er senere ændringer af oplysningerne omfattet af stk. 1, nr. 1, 3 eller 4.

•••

Stk. 5 Den skattepligtige underrettes i forbindelse med dannelsen af forskudsopgørelsen om grundlaget for forskudsansættelsen, herunder fra hvilke indberetningspligtige og registre oplysningerne kommer fra.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 31, stk. 1

profile photo
Profilside