14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Enhver, der er indeholdelsespligtig efter kildeskattelovens afsnit V og VI, skal tilmelde sig til registrering i Erhvervssystemet inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt.

•••

Stk. 2 Ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligt, skal meddeles SKAT inden 8 dage efter, at ændringen er indtrådt.

•••

Stk. 3 Indeholdelsespligtige, som beskæftiger personer, der beskattes efter kildeskattelovens § 48 B eller har valgt vederlaget beskattet efter kildeskattelovens § 48 F, skal give meddelelse herom, jf. stk. 1. SKAT fastsætter de nærmere regler for meddelelsen.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Bekendtgørelse om et indkomstregister § 1, stk. 1, nr. 1
Interne henvisninger: § 41, stk. 1

profile photo
Profilside