14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Indeholdelsespligtige, som ikke kan modtage relevante skattekort elektronisk, indsender efter SKATs nærmere bestemmelse oplysninger til SKAT om de personer, de udbetaler A-indkomst til. SKAT udskriver på grundlag af disse oplysninger relevante skattekort vedrørende de pågældende og sender disse til den indeholdelsespligtige. SKAT sender automatisk senere opdateringer af relevante skattekort til den indeholdelsespligtige.

•••

Stk. 2 I regnskabsmaterialet skal den indeholdelsespligtige notere indeholdelsesprocent og eventuelle skattekortfradrag. Er der udstedt frikort, noteres det maksimale indkomstbeløb, der kan udbetales uden skattetræk. Den indeholdelsespligtige skal endvidere opbevare tilsendte relevante skattekort efter stk. 1 som en del af regnskabsmaterialet.

•••
profile photo
Profilside