14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Har SKAT udstedt et frikort, hvorefter der ikke skal foretages indeholdelse i A-indkomst indtil et vist maksimalbeløb, nedskrives maksimalbeløbet med A-indkomst, som indberettes til indkomstregistret, dog bortset fra kontant udbetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A og kontant tilbagebetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B. SKAT udsteder et nyt frikort med intervaller, som fastsættes af SKAT. Er hele maksimalbeløbet fuldt ud nedskrevet, udsteder SKAT frikortets trækprocent med et maksimalt beløb på 0 kr.

•••

Stk. 2 Hvis SKAT efter kildeskattelovens § 48, stk. 6, 4. pkt., i stedet for et frikort udsteder et skattekort uden fradragsbeløb, opgør SKAT det maksimalbeløb, der skulle have været påført et frikort, hvis der ikke skulle foretages lønindeholdelse efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Maksimalbeløbet nedskrives efter stk. 1, 1. pkt. Stk. 1, 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Ophører lønindeholdelsen forud for, at maksimalbeløbet er fuldt ud nedskrevet, udsteder SKAT i stedet et frikort.

•••
profile photo
Profilside