14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Forskudsskat, der efter § 9, stk. 1, 3. pkt., skal opkræves ved skattebillet, opkræves dog ved indeholdelse i A-indkomsten, såfremt

•••

Stk. 2 Skattepligtige, hvis indeholdelsesprocent er forhøjet som følge af indregning af overskydende skattebeløb i indeholdelsesprocenten, kan anmode SKAT om at blive undtaget fra reglen i stk. 1.

•••

Stk. 3 Skattepligtige, der opfylder betingelserne i stk. 1, bortset fra nr. 1 og 2, men som ønsker, at overskydende skattebeløb opkræves ved indeholdelse i A-indkomsten, kan anmode SKAT om at få foretaget sådan indeholdelse.

•••

Stk. 4 Anmodninger efter stk. 2 og 3 kan ikke fremsættes efter den 1. oktober i indkomståret.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 9, stk. 1

profile photo
Profilside