14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Integrationsloven § 47

Lov om integration af udlændinge i Danmark paragraf 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af integrationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. October 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren nærmere regler om anvisning af refusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision, herunder nærmere regler om udbetaling af tilskud og anvisning af refusion efter § 45, stk. 3-5, 7 og 8, og §§ 45 a og 45 b, og om vilkårene herfor. Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren regler om forældelse af kommuners krav om refusion og tilskud efter denne lov.

•••
profile photo
Profilside