14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Integrationsloven § 23f

Lov om integration af udlændinge i Danmark paragraf 23f

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af integrationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. October 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23f Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til nærmere bestemte udgifter, der er dokumenterede og rimelige, og som skyldes udlændingens deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunalbestyrelsen kan herunder dække udgifter til

  • 1) deltagelse i særlige forløb,

  • 2) værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning,

  • 3) helt særligt undervisningsmateriale og

  • 4) egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler som led i aktivering efter § 23 a, stk. 1, nr. 2, af en varighed på ikke over 26 uger.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan til udlændinge, der modtager integrationsydelse, yde hjælp til dokumenterede og rimelige transportudgifter, som skyldes udlændingens deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der modtager tilbud om offentlig ansættelse med løntilskud.

•••
profile photo
Profilside