14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indkomstregisterloven § 3

Lov om et indkomstregister paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indkomstregisterloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 49 af 12. January 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Oplysninger omfattet af indberetningspligten
Følgende oplysninger skal indberettes til indkomstregisteret:

•••

Stk. 2 Ved indberetning vedrørende personligt arbejde i tjenesteforhold skal lønperioden tillige oplyses.

•••

Stk. 3 For ydelser, der udbetales af offentlige myndigheder eller anerkendte arbejdsløshedskasser, skal tillige oplyses den periode, udbetalingen omfatter.

•••

Stk. 4 I forbindelse med indberetning af de i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal der endvidere gives oplysning til indkomstregisteret om cpr-nr. og cvr-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den, oplysningerne vedrører.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Skattekontrolloven § 7, stk. 1 Skattekontrolloven § 7A, stk. 1 Skattekontrolloven § 7A, stk. 3 Skattekontrolloven § 7B, stk. 1 Skattekontrolloven § 7C, stk. 1 Skattekontrolloven § 7D, stk. 1 Skattekontrolloven § 7J, stk. 1 Kildeskatteloven § 57, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 1, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 4, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 4, stk. 4 Skatteindberetningsloven § 5, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 6, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 7, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 24, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 25, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 33, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 37, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 37, stk. 2 Skatteindberetningsloven § 44, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 45, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 46, stk. 1 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 52, stk. 1 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 57a, stk. 4 Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 5, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 3, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 3, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 3, stk. 4 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 6, stk. 1 Bekendtgørelse om LetLøn § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om LetLøn § 4, stk. 1
Interne henvisninger: § 4, stk. 1 § 4, stk. 6 § 4, stk. 6, nr. 1 § 5, stk. 1 § 11, stk. 1

profile photo
Profilside