14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gassikkerhedsloven § 30

Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gassikkerhedsloven og bygger på lov nr. 61 af 30. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 2 Klager over afgørelser truffet af et gasdistributionsselskab, jf. § 24, stk. 1, kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.

•••

Stk. 3 Fristen for indgivelse af klage som nævnt i stk. 2 er 4 uger, fra afgørelsen er meddelt den pågældende.

•••
profile photo
Profilside