14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsaftaleloven § 3a

Lov om forsikringsaftaler paragraf 3a

§3a Selskabet må ikke i forbindelse med eller efter indgåelse af aftaler efter denne lov anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke oplysninger om den pågældendes nuværende eller tidligere helbredstilstand.

•••
profile photo
Profilside