14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældreansvarsloven § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældreansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1256 af 07. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Har forældre fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være. Har barnet delt bopæl efter § 17, stk. 3, eller § 18 a, stk. 1, 1. pkt., kræver afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv efter 2. pkt. enighed mellem forældrene.

•••

Stk. 2 Har forældre fælles forældremyndighed, og er de uenige om forældremyndigheden, skal begge give samtykke til, at barnet forlader landet, herunder udrejser til Grønland eller Færøerne, eller til, at barnets ophold i udlandet, i Grønland eller på Færøerne forlænges ud over det aftalte, forudsatte eller fastsatte, medmindre der foreligger en afgørelse efter § 17, stk. 1, 2. pkt., eller § 25.

•••
profile photo
Profilside