14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Færdselsloven § 86

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af færdselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§86 Kørsel med blokvogne
Kørsel med blokvogn, som medfører overskridelse af bestemmelser fastsat i medfør af §§ 84 og 85, må kun ske med politiets tilladelse, der meddeles efter forhandling med vedkommende vejmyndighed. Tilladelse gives til en enkelt kørsel eller til kørsel på en bestemt strækning eller inden for et bestemt område. Blokvogn må kun anvendes til transport, som ikke med rimelighed vil kunne gennemføres på anden måde.

•••

Stk. 2 Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter bestemmelser om blokvognskørsel. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren bestemmelser om betaling for politimæssig assistance, der efter politiets skøn er påkrævet ved gennemførsel af sådanne transporter.

•••
profile photo
Profilside