14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsuddannelsesloven § 66

Lov om erhvervsuddannelser paragraf 66

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsuddannelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 957 af 17. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66 Elever er under skoleophold, der er omfattet af en uddannelsesaftale, omfattet af den ordning vedrørende arbejdsskadeforsikring, som efter lov om arbejdsskadesikring gælder for praktiktiden.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er den ændring, der følger af § 1, nr. 29, i lov nr. 547 af 7/5 2019, ved en fejl ikke indarbejdet.

Stk. 2 Med hensyn til elevers skader under skolepraktik eller andre skoleophold end dem, der er nævnt i stk. 1, finder lov om arbejdsskadesikring tilsvarende anvendelse, for så vidt skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold.

•••
profile photo
Profilside