14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsvurderingsloven § 56

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsvurderingsloven og bygger på lov nr. 654 af 08. June 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§56 Offentlige myndigheder og andre offentlige institutioner m.v. skal meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger, der er nødvendige for vurderingsarbejdet.

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal meddeles, og hvilke myndigheder og offentlige institutioner m.v. der skal meddele oplysningerne. Skatteministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om meddelelse af oplysninger, herunder regler om tidsfrister og form for meddelelse af oplysningerne.

•••
profile photo
Profilside