14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 97

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 97

§97 Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

•••

Stk. 2 Loven finder anvendelse på boer og mellemperioder vedrørende personer, som er afgået ved døden efter lovens ikrafttræden, på beskatningen af længstlevende ægtefæller og modtagere af udlodning og boudlæg efter personer, der er afgået ved døden efter lovens ikrafttræden, samt på skifte af uskiftede boer i den længstlevende ægtefælles levende live, når anmodning om skifte indgives efter lovens ikrafttræden.

•••
profile photo
Profilside