14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 18

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 333 af 02. april 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Ophævelse af mellemperiodebeskatning
Er der foretaget afsluttende skatteansættelse af en afdød efter §§ 13-17, og konstateres det efterfølgende, at dødsboet ikke er fritaget for beskatning efter § 6, ophæves eventuel beskatning efter §§ 13-17.

•••

Stk. 2 Eventuelle af boet indbetalte beløb efter § 15, stk. 4, godskrives boet ved opkrævning af den beregnede dødsboskat efter §§ 30 og 30 a. I det omfang, sådan godskrivning ikke kan ske, udbetales beløbet til boet.

•••

Stk. 3 Eventuelle til boet udbetalte beløb efter § 15, stk. 5, opkræves sammen med den beregnede dødsboskat efter §§ 30 og 30 a og behandles som en del af denne med hensyn til hæftelse og inddrivelse.

•••
profile photo
Profilside