14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsenergispareloven § 23

Uddrag fra kommentarerne til bygningsenergispareloven § 23:

Til § 23
Der er tale om en ny bestemmelse, der giver mulighed for at fastsætte regler om, at også bygninger, som offentlige institutioner og virksomheder m.v. lejer, i nærmere angivet omfang kan omfattes af krav svarende til kravene i § 19 og § 20 og regler fastsat i medfør af § 21. I cirkulære nr. 25 af 7. februar...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: