14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnebortførelsesloven § 3

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnebortførelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1418 af 01. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Centralmyndigheden skal:

  • 1) modtage og formidle henvendelser i henhold til konventionerne,

  • 2) samarbejde med centralmyndighederne i de øvrige stater, som har tiltrådt konventionerne, og

  • 3) udføre de opgaver, som ifølge konventionerne i øvrigt påhviler centralmyndigheden.

•••

Stk. 2 Børne- og socialministeren bestemmer, hvem der er centralmyndighed her i landet, og kan fastsætte nærmere bestemmelser om dens virksomhed.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 2, stk. 1 § 2, stk. 2 § 24, stk. 3

profile photo
Profilside