14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnebortførelsesloven § 20b

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) paragraf 20b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnebortførelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1418 af 01. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20b Retshjælpen omfatter godtgørelse fra statskassen af

  • 1) rimelige udgifter til advokat,

  • 2) øvrige rimelige udgifter, der er nødvendige i forbindelse med handlinger af retlig karakter, herunder rejseudgifter samt udgifter til oversættelse og legalisering af dokumenter,

  • 3) sagsomkostninger, som den pågældende af en domstol pålægges at betale til modparten,

  • 4) rimelige udgifter til konfliktmægling, herunder rejseudgifter, og

  • 5) udgifter, der er omfattet af § 20 a, stk. 4.

•••

Stk. 2 Retshjælpen kan begrænses til bestemte udgiftsposter. Der kan endvidere fastsættes en beløbsgrænse for godtgørelsen, eventuelt fordelt på bestemte udgiftsposter.

•••

Stk. 3 Retshjælpen omfatter kun omkostninger, som det ikke er muligt at få godtgjort efter regler om fri proces eller lignende i det land, som barnet er bortført til, og som ikke dækkes af ansøgerens retshjælpsforsikring.

•••

Stk. 4 Staten indtræder i retshjælpsmodtagerens krav på erstatning fra bortføreren eller andre for udgifter, som er dækket af retshjælpen.

•••
profile photo
Profilside