14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnebortførelsesloven § 20

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnebortførelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1418 af 01. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Er et barn, som bor her i landet, bortført til udlandet eller tilbageholdt der, kan børne- og socialministeren eller den, der bemyndiges dertil, efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutning om, at handlingen er ulovlig.

•••

Stk. 2 Under en sag om ophør af fælles forældremyndighed kan familieretten efter påstand træffe afgørelse om, at barnet ulovligt har forladt landet, jf. forældreansvarslovens § 3, stk. 2.

•••

Stk. 3 Er opholdsstedet for den, som sagen rettes imod, ukendt, og kan oplysning herom ikke tilvejebringes, kan afgørelse efter stk. 1 og 2 træffes, uanset at denne ikke har fået forkyndt stævning eller andet tilsvarende dokument i sagen.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 2, stk. 1 § 2, stk. 2 § 24, stk. 3

profile photo
Profilside