14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnebortførelsesloven § 18

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnebortførelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1418 af 01. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Sagerne behandles i øvrigt efter reglerne i retsplejelovens kapitel 42 b.

•••

Stk. 2 Familieretten beskikker en advokat for den, der har indgivet anmodningen. Om salær og godtgørelse for udlæg til den beskikkede advokat gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

•••
profile photo
Profilside