14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnebortførelsesloven § 17

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnebortførelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1418 af 01. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Under en sag efter § 4 eller § 10, stk. 1, kan familieretten efter anmodning bestemme, at barnet under sagen skal anbringes hos en af forældrene eller på et neutralt sted ved de sociale myndigheders foranstaltning, når dette findes påkrævet.

•••

Stk. 2 Afgørelsen, der træffes ved kendelse, gælder, indtil sagen er endeligt afgjort.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 2, stk. 1 § 2, stk. 2 § 24, stk. 3

profile photo
Profilside