14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnebortførelsesloven § 10

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnebortførelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1418 af 01. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Børn, som ulovligt er ført her til landet eller ulovligt tilbageholdes her, skal efter anmodning tilbagegives til den, som barnet tilbageholdes fra, hvis barnet umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl i en stat, som har tiltrådt Haagerkonventionen.

•••

Stk. 2 En bortførelse eller tilbageholdelse er ulovlig, hvis:

  • 1) handlingen strider mod forældremyndighedsindehaverens rettigheder, uanset om de tilkommer personer, en institution eller en anden myndighed i fællesskab eller alene ifølge loven i den stat, hvor barnet havde bopæl umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen, og

  • 2) rettighederne udøvedes på det tidspunkt, hvor barnet blev bortført eller blev tilbageholdt, eller de fortsat ville være udøvet, hvis den ulovlige handling ikke var foretaget.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 2, stk. 2 § 21, stk. 2 § 24, stk. 3

profile photo
Profilside