14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligreguleringsloven § 31

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligreguleringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 810 af 01. juli 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Finder lejeren, at lejen eller andre vilkår er urimelige, kan han indbringe spørgsmålet for huslejenævnet, der kan ændre lejen efter § 49 i lov om leje samt lejevilkårene.

•••

Stk. 2 Nedsættes lejen eller ændres lejevilkårene af nævnet, kan dette bestemme, at lejeforholdet ikke kan opsiges uden nævnets godkendelse.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 34, stk. 1

profile photo
Profilside