14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligreguleringsloven § 13a

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene paragraf 13a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligreguleringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 810 af 01. July 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13a Krav om lejeforhøjelse, der udelukkende skyldes afsætning af de i §§ 18 og 18 b i denne lov og de i § 22 i lov om leje nævnte afsætningsbeløb, kan uanset bestemmelserne i §§ 12 og 13 gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Byfornyelsesloven § 15, stk. 7
Interne henvisninger: § 15, stk. 3 § 15a, stk. 1

profile photo
Profilside