14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesindsatsloven § 2

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesindsatsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. November 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:

 • 1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

 • 2) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr. 12 eller 13,

 • 3) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr. 12 eller 13,

 • 4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5,

 • 5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,

 • 6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

 • 7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

 • 8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,

 • 9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats,

 • 10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven,

 • 11) personer, der som led i et ressourceforløb efter kapitel 12 a modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelsen under ressourceforløb på grund af fradrag for indtægter,

 • 12) personer, som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er uddannelsesparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven,

 • 13) personer, som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er aktivitetsparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, og

 • 14) personer, der som led i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb på grund af fradrag for indtægter.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 5, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 5, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 5, stk. 1, nr. 3 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 8, stk. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 9, stk. 2, nr. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 9, stk. 2, nr. 2 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 9, stk. 3 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 9, stk. 4 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 9, stk. 5, nr. 5 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 9, stk. 5, nr. 6 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 9, stk. 5, nr. 7 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 9, stk. 5, nr. 8 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 10, stk. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 12, stk. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 13, stk. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 13, stk. 3 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 14, stk. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 14, stk. 2 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 15, stk. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 15, stk. 3, nr. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 15, stk. 3, nr. 2 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 16, stk. 1 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 17, stk. 1 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16, stk. 1, nr. 3 Aktivloven § 10, stk. 3 Aktivloven § 54a, stk. 1 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. § 1, stk. 2, nr. 2 Lov om frikommunenetværk § 9, stk. 1 Lov om frikommunenetværk § 9e, stk. 1 Lov om frikommunenetværk § 30b, stk. 1 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 3, stk. 2 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 9, stk. 2, nr. 1 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 9, stk. 2, nr. 2 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 9, stk. 2, nr. 3 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 10, stk. 2 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 10, stk. 4 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 114, stk. 1 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 4 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 5 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 6 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 7 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 10 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 12 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 13 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 14 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 15 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 16 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 17 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 24 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 15, stk. 1, nr. 25 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 45, stk. 1 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 45, stk. 2 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 83, stk. 2 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 91, stk. 2 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 91, stk. 5 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 105, stk. 2 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. § 1, stk. 2, nr. 1 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. § 1, stk. 2, nr. 2 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. § 2, stk. 4 Bekendtgørelse om matchvurdering § 6, stk. 1 Bekendtgørelse om matchvurdering § 6, stk. 2 Bekendtgørelse om matchvurdering § 7, stk. 1 Bekendtgørelse om matchvurdering § 7, stk. 2 Bekendtgørelse om matchvurdering § 7, stk. 3 Bekendtgørelse om andre aktører § 5, stk. 1 Bekendtgørelse om andre aktører § 6, stk. 1 Bekendtgørelse om andre aktører § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om andre aktører § 11, stk. 2 Bekendtgørelse om andre aktører § 11, stk. 3 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 57, stk. 2, nr. 4 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 57, stk. 6, nr. 3 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 57, stk. 6, nr. 6
Interne henvisninger: § 1a, stk. 2 § 2, stk. 1, nr. 4 § 4, stk. 1 § 4, stk. 2 § 4, stk. 2 § 4, stk. 2 § 4, stk. 2 § 4c, stk. 3 § 8, stk. 1 § 10a, stk. 1 § 11, stk. 4 § 11, stk. 4 § 11, stk. 4 § 11, stk. 4 § 11, stk. 4 § 13, stk. 1 § 13, stk. 1 § 13, stk. 2 § 13, stk. 2 § 13, stk. 2 § 13, stk. 2 § 14, stk. 1 § 15, stk. 1 § 15, stk. 1 § 15, stk. 1 § 15, stk. 2 § 15, stk. 3 § 15, stk. 3 § 16, stk. 1 § 16, stk. 2 § 16, stk. 2 § 16, stk. 3 § 16, stk. 4 § 16, stk. 5 § 16, stk. 6 § 16, stk. 6 § 16, stk. 6 § 16, stk. 7 § 16, stk. 7 § 16, stk. 8 § 16, stk. 9 § 16, stk. 9 § 16a, stk. 1 § 17, stk. 1 § 17, stk. 1 § 18, stk. 1 § 18, stk. 2 § 18, stk. 2 § 18, stk. 2 § 18, stk. 3 § 18, stk. 4 § 18, stk. 6 § 18, stk. 6 § 18, stk. 6 § 18, stk. 6 § 18a, stk. 1 § 18a, stk. 1 § 19, stk. 1 § 20, stk. 1 § 20, stk. 1 § 20, stk. 2 § 20a, stk. 1 § 20a, stk. 1 § 20a, stk. 2 § 20b, stk. 1 § 20b, stk. 1 § 20b, stk. 2 § 20b, stk. 2 § 21, stk. 1 § 21, stk. 1 § 21, stk. 1 § 21a, stk. 1 § 21a, stk. 2 § 21a, stk. 2 § 21b, stk. 1 § 21b, stk. 3 § 21b, stk. 3 § 21b, stk. 6 § 21b, stk. 6 § 21c, stk. 1 § 21c, stk. 1 § 21f, stk. 1 § 21f, stk. 1 § 22, stk. 5 § 22, stk. 5 § 22, stk. 5 § 22, stk. 6 § 22, stk. 6 § 22, stk. 6 § 22, stk. 7 § 22, stk. 7 § 22, stk. 8 § 22, stk. 8 § 23, stk. 1 § 24, stk. 1 § 24, stk. 2 § 24, stk. 2 § 24, stk. 4 § 24, stk. 5 § 24, stk. 6 § 24, stk. 6 § 24, stk. 7 § 24, stk. 7 § 25, stk. 1 § 25, stk. 2 § 25, stk. 2 § 25, stk. 2 § 25, stk. 2 § 26, stk. 1 § 26, stk. 1 § 26, stk. 2 § 26, stk. 2 § 26, stk. 2 § 26, stk. 2 § 27, stk. 1 § 27, stk. 2 § 27, stk. 3 § 27, stk. 4 § 28, stk. 1 § 28, stk. 1 § 28, stk. 1 § 28, stk. 1 § 28, stk. 1 § 28, stk. 2 § 30b, stk. 1 § 31, stk. 2 § 31b, stk. 2 § 32, stk. 1 § 32, stk. 1 § 32, stk. 2 § 32, stk. 2 § 32, stk. 3 § 32, stk. 3 § 32a, stk. 1 § 32a, stk. 1 § 32a, stk. 1 § 32a, stk. 1 § 32a, stk. 1 § 32a, stk. 1 § 32a, stk. 2 § 32b, stk. 1 § 33a, stk. 1 § 33b, stk. 1 § 34, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 2, nr. 2 § 37, stk. 2, nr. 3 § 37, stk. 2, nr. 3 § 38, stk. 1 § 38, stk. 2 § 38, stk. 2 § 38, stk. 2 § 38, stk. 2 § 39, stk. 1 § 39, stk. 1 § 39, stk. 1 § 39, stk. 2 § 39, stk. 2 § 39, stk. 2 § 41, stk. 1 § 42, stk. 1 § 42, stk. 2 § 42, stk. 2 § 42, stk. 4 § 42, stk. 4 § 42a, stk. 1 § 42a, stk. 1 § 42a, stk. 1 § 42a, stk. 3 § 42b, stk. 1 § 44, stk. 1, nr. 1 § 44, stk. 1, nr. 2 § 44, stk. 1, nr. 2 § 44, stk. 1, nr. 3 § 44, stk. 1, nr. 3 § 44, stk. 1, nr. 4 § 44, stk. 1, nr. 4 § 44, stk. 1, nr. 4 § 44, stk. 1, nr. 4 § 44, stk. 3 § 45, stk. 1 § 45, stk. 2 § 45, stk. 2 § 45, stk. 2 § 46, stk. 1 § 46, stk. 1 § 46, stk. 1 § 46, stk. 2 § 46, stk. 2 § 46, stk. 2 § 51, stk. 1 § 51, stk. 1 § 51, stk. 1 § 51, stk. 1 § 51, stk. 1 § 51, stk. 1 § 51, stk. 2, nr. 1 § 51, stk. 2, nr. 2 § 51, stk. 2, nr. 2 § 51, stk. 2, nr. 2 § 51, stk. 2, nr. 2 § 51, stk. 2, nr. 2 § 51, stk. 3, nr. 1 § 51, stk. 3, nr. 2 § 51, stk. 3, nr. 3 § 52, stk. 1, nr. 1 § 52, stk. 1, nr. 1 § 52, stk. 1, nr. 2 § 52, stk. 1, nr. 3 § 52a, stk. 1 § 53, stk. 1 § 53, stk. 2 § 53, stk. 2 § 53, stk. 2 § 53, stk. 2 § 53, stk. 3 § 53, stk. 3 § 53, stk. 3 § 53, stk. 3 § 53, stk. 4 § 53, stk. 4 § 54, stk. 1 § 54, stk. 1 § 54, stk. 1 § 55, stk. 1 § 55, stk. 1 § 55, stk. 1 § 55, stk. 3 § 55, stk. 4 § 55, stk. 4 § 55, stk. 4 § 55, stk. 6 § 56, stk. 1 § 56, stk. 2 § 57, stk. 1 § 58, stk. 1 § 61, stk. 1 § 61, stk. 1 § 61, stk. 1 § 64, stk. 1 § 64, stk. 2 § 64, stk. 2 § 64, stk. 2 § 64, stk. 3 § 64, stk. 3 § 64, stk. 3 § 64, stk. 3 § 64, stk. 5 § 64, stk. 6 § 64, stk. 7 § 66, stk. 1 § 66, stk. 1 § 68b, stk. 1 § 69, stk. 1 § 75a, stk. 1 § 75a, stk. 2 § 75a, stk. 3 § 75a, stk. 3 § 75a, stk. 4 § 75a, stk. 5 § 75a, stk. 7 § 75b, stk. 1 § 75b, stk. 1 § 75c, stk. 1 § 75c, stk. 1 § 75j, stk. 2 § 75m, stk. 1 § 75m, stk. 1 § 75t, stk. 1 § 75z, stk. 2 § 75z, stk. 3 § 75z, stk. 3 § 75æ, stk. 3 § 75å, stk. 1 § 76, stk. 3 § 76, stk. 3 § 76, stk. 3 § 76, stk. 3 § 76, stk. 4 § 76, stk. 4 § 76, stk. 4 § 82, stk. 1 § 82, stk. 1 § 82, stk. 1 § 82, stk. 1 § 82, stk. 1 § 82, stk. 1 § 82, stk. 1 § 82, stk. 4 § 82, stk. 4 § 82, stk. 4 § 82, stk. 4 § 83, stk. 1 § 83, stk. 1 § 83, stk. 1 § 84, stk. 1 § 85, stk. 1 § 85, stk. 3 § 87, stk. 1 § 88, stk. 1 § 91a, stk. 1 § 91a, stk. 1 § 92, stk. 1 § 92, stk. 2 § 92, stk. 3 § 92, stk. 3 § 93, stk. 1 § 96, stk. 1 § 96, stk. 2 § 96a, stk. 1 § 96a, stk. 1 § 96b, stk. 1 § 96b, stk. 1 § 96b, stk. 2 § 96b, stk. 2 § 96c, stk. 1 § 98b, stk. 1, nr. 1 § 98b, stk. 1, nr. 2 § 98b, stk. 1, nr. 2 § 98b, stk. 1, nr. 2 § 98b, stk. 1, nr. 2 § 98e, stk. 1, nr. 1 § 98e, stk. 1, nr. 2 § 98e, stk. 1, nr. 2 § 98e, stk. 1, nr. 3 § 98e, stk. 1, nr. 3 § 99, stk. 2, nr. 1 § 99, stk. 2, nr. 2 § 99, stk. 2, nr. 3 § 99, stk. 2, nr. 4 § 99, stk. 2, nr. 4 § 99, stk. 2, nr. 5 § 99, stk. 2, nr. 5 § 99, stk. 2, nr. 6 § 99, stk. 2, nr. 6 § 104, stk. 1 § 105, stk. 1 § 109, stk. 1 § 117, stk. 2 § 119, stk. 1 § 119, stk. 1 § 119, stk. 1 § 119, stk. 1 § 119, stk. 1 § 120, stk. 1 § 120, stk. 2 § 120, stk. 2 § 124, stk. 2, nr. 1 § 124, stk. 2, nr. 1 § 124, stk. 2, nr. 1 § 124, stk. 2, nr. 2 § 124, stk. 2, nr. 2 § 124, stk. 2, nr. 3 § 128, stk. 3 § 128, stk. 3 § 131, stk. 1 § 131, stk. 1 § 131, stk. 1

profile photo
Profilside