14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesbekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 901 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Tillæg
Efter 4 ugers beskæftigelse på samme beskæftigelsessted kan kriminalforsorgsområdet udbetale et stabilitetstillæg pr. time, jf. § 32, under forudsætning af, at den indsatte har ydet en tilfredsstillende arbejdsindsats og udvist arbejdsmæssig stabilitet.

•••

Stk. 2 En indsat, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan efter yderligere 8 ugers beskæftigelse på samme beskæftigelsessted få udbetalt et kompetencetillæg pr. time, jf. § 32. Tildeling forudsætter en konkret vurdering af den indsattes arbejdsmæssige kvalifikationer.

•••

Stk. 3 Har en indsat en faglig uddannelse, og beskæftiges den pågældende inden for dette fagområde, kan kriminalforsorgsområdet uanset det tidsmæssige krav om 12 ugers beskæftigelse i stk. 2 udbetale kompetencetillæg allerede fra beskæftigelsens påbegyndelse.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 19, stk. 1

profile photo
Profilside