14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 901 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Grundbeløb og akkord
For beskæftigelse udbetaler kriminalforsorgsområdet et grundbeløb pr. time, jf. § 32, medmindre der anvendes akkord, jf. § 7, stk. 1.

•••

Stk. 2 Beskæftiges en indsat ved eget arbejde i eller uden for fængsel eller arresthus, udbetaler kriminalforsorgsområdet normalt ikke vederlag for denne beskæftigelse. Tilsvarende gælder beboere på pensionerne, der beskæftiges ved eget arbejde.

•••

Stk. 3 Til beboere på kriminalforsorgens pensioner udbetales ikke vederlag for deltagelse i undervisning uden for kriminalforsorgen, hvis den pågældende modtager offentlig ydelse til underhold. Tilsvarende udbetales ikke vederlag for deltagelse i almindelige praktiske gøremål såsom oprydning, havearbejde m.v., hvis beboeren har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold.

•••
profile photo
Profilside