14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesbekendtgørelsen § 29

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 901 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Beløb til kost og selvforvaltning udbetales ugevis forud.

•••

Stk. 2 Der kan ved indsættelsen udbetales yderligere et forskudsbeløb, jf. § 32. Et udbetalt forskudsbeløb skal så vidt muligt tilbageholdes i de to efterfølgende udbetalinger af beløb til kost og selvforvaltning til den indsatte.

•••

Stk. 3 Er en indsat ikke berettiget til kost- og selvforvaltningsbeløb efter § 21, stk. 3, nr. 2 og 3, og § 22, stk. 4, jf. § 21, stk. 3, nr. 2 og 3, kan kriminalforsorgsområdet yde et lån til kost og selvforvaltning til dækning af udgiften, indtil første udbetaling af løn eller offentlig ydelse finder sted.

•••
profile photo
Profilside