14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesbekendtgørelsen § 28

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 901 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Forskudsbeløb
Arbejdspenge og sygevederlag udbetales ugevis bagud.

•••

Stk. 2 Til personer, der skal udstå fængselsstraf eller forvaring, udbetales ved indsættelsen et forskudsbeløb, jf. § 32, til køb af nydelsesmidler m.v.

•••

Stk. 3 Til varetægtsarrestanter kan der ved indsættelsen udbetales et mindre forskudsbeløb.

•••

Stk. 4 Udbetalte forskudsbeløb skal så vidt muligt tilbageholdes i de fire efterfølgende udbetalinger af arbejdspenge til den indsatte.

•••

Stk. 5 Uden den indsattes samtykke kan der ikke tilbageholdes mere end 50 % af arbejdspengene til dækning af forskudsbeløb. I forbindelse med sidste udbetaling inden løsladelse kan beløbet dog tilbageholdes til dækning af forskudsbeløb.

•••
profile photo
Profilside