14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 901 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Er en indsat fraværende fra beskæftigelse på grund af sygdom, udbetaler kriminalforsorgsområdet et sygevederlag pr. dag svarende til 80% af grundbeløbet for en dags beskæftigelse, jf. § 32. Omfatter sygemeldingen ikke en hel beskæftigelsesdag, udbetaler kriminalforsorgsområdet et sygevederlag pr. times sygemelding svarende til 80 % af grundbeløbet pr. time. Skyldes fraværet tilskadekomst i forbindelse med beskæftigelse, udbetales vederlag svarende til den pågældendes normale vederlag.

•••

Stk. 2 Der kan højst udbetales vederlag for 5 sygedage om ugen. Sygefravær, der ikke omfatter en hel beskæftigelsesdag, kræver særlig godkendelse.

•••
profile photo
Profilside