14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Besættelsestidsloven § 19

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af besættelsestidsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Invaliditetserstatning
For så vidt angår sådanne skades- eller sygdomstilfælde, der er indtrådt forinden nærværende lovs ikrafttræden, træffer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring snarest muligt efter modtagelse af anmeldelsen og så vidt muligt senest 1 år efter skades- eller sygdomstilfældets indtræden afgørelse af, om der tilkommer pågældende invaliditetserstatning. I andre tilfælde træffer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelsen så vidt muligt 1 år efter tilfældets indtræden.

•••

Stk. 2 Når omstændighederne taler derfor, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udsætte afgørelsen, for så vidt angår sådanne skades- eller sygdomstilfælde, der er indtrådt inden nærværende lovs ikrafttræden, dog ikke ud over 3 år fra lovens ikrafttræden, i andre tilfælde ikke ud over 3 år efter skades- eller sygdomstilfældets indtræden.

•••
profile photo
Profilside