14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum Kapitel 14

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1683 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Kapitel 14

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§31 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 376 af 20. marts 2015 om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum (visumbekendtgørelsen) ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 376 af 20. marts 2015 finder fortsat anvendelse for ansøgninger om visum, der er indgivet før den 1. marts 2017. Bekendtgørelsens § 30, stk. 4, finder dog anvendelse for klager, der indgives fra og med den 1. marts 2017.

profile photo
Profilside