14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren § 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 772 af 15. July 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Tilskud udbetales på grundlag af opgørelser over de med projektet forbundne og betalte meromkostninger.

•••

Stk. 2 Tilskud kan udbetales i rater for den del af projektperioden, som de respektive rater vedrører.

•••

Stk. 3 Opgørelser vedrørende sidste rateudbetaling er den endelige opgørelse over de med projektet forbundne meromkostninger.

•••

Stk. 4 Den endelige opgørelse skal være vedlagt en slutrapport, der dokumenterer, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn, og være FødevareErhverv i hænde senest 3 måneder efter projektperiodens afslutning.

•••

Stk. 5 Fristen i henhold til stk. 4 er for offentlige forskningsinstitutioner 6 måneder.

•••

Stk. 6 Det er en betingelse for udbetaling af en rate, at FødevareErhverv har godkendt en samarbejdsaftale, en eventuel statusrapport og rateopgørelsen.

•••

Stk. 7 Det er en betingelse for slutudbetalingen, at FødevareErhverv har godkendt en samarbejdsaftale, eventuelle statusrapporter, den endelige opgørelse samt slutrapport.

•••

Stk. 8 Tilsagnshaver skal ved sin eksterne anvendelse af og information om projektets resultater oplyse, at projektet er udviklet med tilskud under innovationsloven.

•••
profile photo
Profilside