14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1105 af 15. September 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Sundhedsstyrelsen indsætter ved midlertidig drift af apotek en apoteksbestyrer.

•••

Stk. 2 En apoteksbestyrer skal opfylde betingelserne i apotekerlovens § 15, stk. 5.

•••

Stk. 3 Ved Sundhedsstyrelsens indsættelse af en apoteksbestyrer foretager Sundhedsstyrelsen en opgørelse af varelageret, regnet fra datoen for Sundhedsstyrelsens midlertidige overtagelse af driften.

•••

Stk. 4 Opgørelsen af varelageret sker sammen med apotekeren eller en person valgt af boet.

•••

Stk. 5 Ejer apotekeren de lokaler, hvorfra der drives apoteksvirksomhed, yder Sundhedsstyrelsen apotekeren en rimelig husleje svarende til markedslejen i området i perioden for den midlertidige drift.

•••
profile photo
Profilside