14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 294 af 27. March 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Overgangsregler for kapitalgrundlagskrav
I medfør af artikel 465, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende niveauer for den egentlige kernekapitalprocent og kernekapitalprocenten i 2014:

  • 1) Den egentlige kernekapitalprocent skal mindst udgøre 4,0.

  • 2) Kernekapitalprocenten skal mindst udgøre 5,5.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 9, stk. 1

profile photo
Profilside