14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om matchvurdering

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om matchvurdering bygger på bekendtgørelse nr. 880 af 10. July 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om matchvurdering

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 23/09/2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 For personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4 og 7, skal der foretages en matchvurdering. Matchvurderingen skal være en vurdering af personens beskæftigelsespotentiale, dvs. en samlet vurdering af vedkommendes arbejdsmarkedsrelevante ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder, jf. dog § 7.

§2 Ved matchvurderingen indplaceres personen i enten matchgruppe 1, matchgruppe 2 eller matchgruppe 3, jf. §§ 3-5.

§3 Kriterier for matchvurderingen
En person, der ikke har problemer ud over ledighed, dvs. en person, der er parat til at tage et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder, anses som jobklar. En jobklar person indplaceres i matchgruppe 1.

§4 En person, der ikke er parat til at tage et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder, men som er i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud, anses som indsatsklar. En indsatsklar person indplaceres i matchgruppe 2.

§5 En person, der hverken er parat til at tage et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder, eller i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud, anses som midlertidigt passiv. En midlertidigt passiv person indplaceres i matchgruppe 3.

§6 Anvendelsesområde
For personer, omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, foretages matchvurderingen ved alle jobsamtaler i det individuelle kontaktforløb, jf. §§ 17 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 For personer, omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, foretages matchvurderingen ved alle jobsamtaler i det individuelle kontaktforløb, jf. § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Matchvurdering efter stk. 1 og 2 foretages altid, hvis der fremkommer nye oplysninger, der betyder, at matchvurderingen bør ændres. Om fornødent indkaldes til en ny samtale eller opfølgning.

§7 Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1, er i match 1 jobklar.

Stk. 2 Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, placeres i match 1 jobklar eller match 2 indsatsklar.

Stk. 3 Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, placeres i match 1 jobklar, hvis de er i stand til at tage et fleksjob, som personen er visiteret til. Hvis personen ikke er i stand til at tage et fleksjob, sker placering i match 2 indsatsklar eller match 3 midlertidigt passiv.

§8 Fravær og fritagelser
Hvis en person i henhold til lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 7, nr. 2 og 6-8, og stk. 8, ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om arbejde eller et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvis en sådan pligt vurderes tidligst at indtræde efter mere end tre måneder, skal personen betragtes som midlertidigt passiv og dermed indplaceres i matchgruppe 3.

§9 Hvis en person i henhold til lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 7, nr. 2 og 6-8, og stk. 8, ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om arbejde eller et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men en sådan pligt vurderes at indtræde inden for tre måneder, kan personen ikke betragtes som midlertidigt passiv og dermed heller ikke indplaceres i matchgruppe 3.

§10 Hvis en person efter § 50 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke har pligt til at tage imod tilbud, foretages der ikke en ændring af matchvurderingen, selvom forholdet har en varighed på mere end tre måneder.

§11 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. juli 2015 og har virkning fra den 29. juni 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1410 af 28. december 2011 om matchvurdering ophæves.

profile photo
Profilside