14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder § 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 968 af 28. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Ved kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder skal kvalitetskontrollanten samtidig med Erhvervsstyrelsens afgivelse af rapport til den kontrollerede opgøre

  • 1) den direkte medgåede tid og timesats

  • 2) timer anvendt på transport, og

  • 3) udlæg efter regning.

•••

Stk. 2 Omkostninger efter stk. 1, nr. 1, afholdes af den kontrollerede revisionsvirksomhed.

•••

Stk. 3 Omkostningerne efter stk. 1, nr. 2-3, udredes af Erhvervsstyrelsen og indgår ved beregningen af timeprisen fastsat efter § 41, stk. 1.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan løbende fakturere de i stk. 1, nr. 1, nævnte omkostninger.

•••

Stk. 5 For omkostninger til en ekspert udpeget i medfør af § 25 gælder stk. 1-4 tilsvarende.

•••
profile photo
Profilside