14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1348 af 30. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Arbejdsgiverens indbetaling og indberetning til ATP
Arbejdsgiveren indbetaler ATP-bidraget efter § 1, stk. 2, for perioden, hvor arbejdsgiveren udbetaler syge- eller barselsdagpenge, sammen med sine øvrige ATP-bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 6, stk. 1

profile photo
Profilside