14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1348 af 30. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark afholder kommunen henholdsvis Udbetaling Danmark 2/3 af bidraget efter § 1, stk. 3. Kommunens eller Udbetaling Danmarks udgifter dækkes af et finansieringsbidrag, der betales af arbejdsgiverne og beregnes efter reglerne i bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag.

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne efter reglerne i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag.

•••
profile photo
Profilside