14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1348 af 30. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Finansiering af ATP-bidraget
Dagpengemodtageren afholder 1/3 af ATP-bidraget efter § 1.

•••

Stk. 2 Arbejdsgiveren, kommunen eller Udbetaling Danmark tilbageholder bidraget ved udbetaling af syge- eller barselsdagpengene.

•••

Stk. 3 Det af kommunen eller Udbetaling Danmark beregnede bidrag for dagpengemodtageren, jf. stk. 1, afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Kommunens eller Udbetaling Danmarks andel af det samlede ATP-bidrag udgør det dobbelte af det afrundede beløb.

•••
profile photo
Profilside