14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2016

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1059 af 01. september 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2016

I medfør af § 7, stk. 4, i lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16/01/2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 beregnes med udgangspunkt i den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag for 2013 korrigeret for de skønnede virkninger af lov nr. 920 af 18. september 2012, Lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven, lov nr. 791 af 28. juni 2013, Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven, lov nr. 93 af 29. januar 2014, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love og lov nr. 1374 af 16. december 2014, Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til de offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love, som beregnet af Social- og Indenrigsministeriet. Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2013 med 10,1 procent.

§2 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat for 2016 beregnes med udgangspunkt i den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat for 2013 korrigeret for de skønnede virkninger af lov nr. 920 af 18. september 2012, Lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven, lov nr. 791 af 28. juni 2013, Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven, lov nr. 93 af 29. januar 2014, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love og lov nr. 1374 af 16. december 2014, Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til de offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love, som beregnet af Social- og Indenrigsministeriet. Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat for 2016 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat for 2013 med 10,1 procent.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. september 2015.

profile photo
Profilside