14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om erhvervsankenævnet og bygger på bekendtgørelse nr. 1135 af 13. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ved behandlingen og afgørelsen af en sag medvirker formanden eller en næstformand og 2 eller 4 sagkyndige.

•••

Stk. 2 Fordelingen af de enkelte sager mellem formanden og næstformænd bestemmes af formanden i samråd med næstformændene.

•••

Stk. 3 I sager, der efter stk. 2 er fordelt til en næstformand, varetager denne de beføjelser, der efter bekendtgørelsen er henlagt til formanden.

•••
profile photo
Profilside