14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aftaleloven § 38b

Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område paragraf 38b

§38b Opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, og har det pågældende aftalevilkår ikke været genstand for individuel forhandling, fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at et aftalevilkår har været genstand for individuel forhandling.

•••

Stk. 2 En skriftlig aftale, der tilbydes forbrugeren, skal af den erhvervsdrivende være udarbejdet på en klar og forståelig måde.

•••
profile photo
Profilside