Vestre Landsrets dom af 11. marts 2009 AM20090311V

Info
  • AM20090311V

Resumé:

Forsikringsbedrageri, forsøg,afgivet urigtige oplysninger til forsikringsselskab iforbindelse med indbrud, tilsigtet vinding ca. 34.000kr., 60 dg bet, pt. 1 år, tillægsbøde 3.500 kr.