Told- og Skattestyrelsens meddelelse af 19. November 2003 i sag 99/03-0045-00118

Info
  • SKM2003.510.TSS

  • Relaterede love:

Resumé:

SKM2003.416.ØLR - Told- og Skattestyrelsen vil udarbejde et genoptagelsescirkulære.

Østre Landsret har i en afgørelse - offentliggjort i SKM2003.416.ØLR - fastslået, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af sygedagpenge, der udbetales til en selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsskatteordningen.

Det er blevet besluttet, at dommen ikke skal ankes til Højesteret.

Told- og Skattestyrelsen vil på den baggrund udarbejde et genoptagelsescirkulære.

Anmodninger om genoptagelse af skatteansættelser skal behandles i overensstemmelse med ovennævnte genoptagelsescirkulære, og de lokale ligningsmyndigheder/regionale told- og skatteregioner bedes derfor afvente cirkulæret.