Statsadvokatens afgørelse af 30. april 2007 AM20070430SA

Info
  • AM20070430SA

Resumé:

§ 1018 a, stk. 3,mistankepådragende adfærd før strafforfølgning, §1018 b, beslaglæggelse og konfiskation,ransagning, IT-udstyr, ej tilkendt erstatning.